71 / 100
คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการส่งเสริมความรู้และการออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง
          เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนสักทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายกรรณ กัณฑ์นิล นายกรณพงศ์ คงปาน รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้และการออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง นำผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม กิจกรรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่อง “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมนันทนาการให้ความรู้เรื่อง “สุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้