ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ทีปังกรรัศมีโชติ”

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563
ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563

       วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ทีปังกรรัศมีโชติ” เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   เทศบาลนครแม่สอดได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ได้มีพื้นที่ในการแสดงออก ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว ความรักสามัคคี และหน้าที่ของพลเมือง เนื่องจากเด็ก คือ กำลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 

      ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำรถดับเพลิงกู้ภัยกระเช้าบันไดสูง 32 เมตร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแม่สอด(ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด