ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ   ( PM 10  PM 2.5) และคุณภาพ ( AQI) มีค่าสูงเกินเกณฑ์

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง
ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง

      วันที่ 13 มกราคม  2563 เวลา 10.00 น. ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันคิพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  นำรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ   ( PM 10  PM 2.5) และคุณภาพ ( AQI) มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อ.แม่สอด เพื่อลดค่าฝุ่นละออง  และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด