ดร.ฝอ ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

ดร.ฝอ ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า
ดร.ฝอ ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

ดร.ฝอ ให้ จนท.พ่นละอองน้ำลดฝุ่นและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

      วันที่ 15 มกราคม  2563 ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันคิพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดนำรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ   ( PM 10  PM 2.5) และคุณภาพ ( AQI) มีค่าสูงเกิดเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอ.แม่สอด วันที่ 15  มกราคม 2563   เวลา 09.00 น. เพื่อลดค่าฝุ่นละออง  และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด