ข่าวแม่สอด : ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมส่วนราชการ ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ

           ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
          วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรีอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองค์รักษ์ในพระองค์ 904/905 พร้อมคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565
          โดยวันนี้ คณะฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ท่าอากาศยานแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นพื้นที่เสด็จฯ เพื่อดูความพร้อมของการเตรียมการรับเสด็จฯ ความพร้อมของสถานที่ ปัญหาอุปสรรค และการถวายความปลอดภัย เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
          ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย.65) คณะฯ จะลงสำรวจพื้นที่รับเสด็จฯ ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก และที่โรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นอีก 2 ที่หมาย ของการเสด็จฯ ในครั้งนี้
          ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 ในหัวข้อ “Soil, where food begins” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2565
           จากนั้นช่วงบ่าย มีกำหนดเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง และเสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามลำดับ….//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก