ข่าวเมืองตาก : ผู้ว่าฯตาก ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการยืนยันตัวตน “โครงการเราชนะ”

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการยืนยันตัวตน ของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ทางออนไลน์ไม่สำเร็จ ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตาก และจุดให้บริการลงเบียนสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก
         วันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดให้บริการผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ทางออนไลน์ไม่สำเร็จ ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” และได้ลงทะเบียนทางออนไลน์ แต่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ทางธนาคารกรุงไทยจึงได้เปิดให้บริการในการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย 3 สาขา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยสาขาตาก ให้บริการทุกวัน ในเวลา 08.30 – 16.30 น. , ธนาคารกรุงไทยสาขาริมปิง ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสตาก เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
         หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ซึ่งเป็นจุดให้บริการพิเศษของธนาคารกรุงไทย ในการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่เปิดให้บริการ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดตาก และที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. พร้อมจัดคิวให้เข้าไปลงทะเบียนและกำหนดรับลงทะเบียน วันละประมาณ 300 คน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 โดยประชาชนที่จะเข้าติดต่อลงทะเบียนจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ ด้านในมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองตาก คอยให้บริการรับลงทะเบียน โดยตั้งโต๊ะตรวจเช็คความถูกต้องและโต๊ะรับบริการลงทะเบียนผ่านเครื่องยืนยันตัวตน ซึ่งพบว่าแต่ละคนใช้เวลาในการทำรายการครั้งละประมาณ 5 – 10 นาที
         นอกจากนี้ ทางด้านนางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.ตาก) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตาก และที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดตาก มาคอยให้บริการในส่วนต่างๆ ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้ด้วย
         สำหรับจังหวัดตาก มีจุดให้บริการพิเศษ one stop service ของธนาคาร กรุงไทยในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ ซึ่งในภาพรวมขณะนี้พบว่า ทุกจุดมีประชาชนมารับบริการหนาแน่นมาก และในส่วนของสิ่งของที่ต้องเตรียมมาลงทะเบียน คือ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เท่านั้น ซึ่งจะต้องนำไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด หากไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง เพื่อทำบัตรฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว