ข่าวแม่สอด  :  ตลาดไนท์บาซาร์นครแม่สอด เปิดขายสินค้า วันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562

         ตามที่เทศบาลนครแม่สอด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ระหว่ำงวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562  ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครแม่สอด และสนามกีฬาพื้นที่ใกล้เคียง

         ทางตลาดไนท์บาซาร์นครแม่สอด จะมีการขายสินค้าในช่วงการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2562 เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านแวะมาเที่ยวชม ชื้อหาสินค้า ของกินของใช้ได้นะคะ ตลาดไนท์เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เช้าเป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูล : ตลาดไนท์บาซาร์นครแม่สอด, เทศบาลนครแม่สอด