ข่าวแม่สอด : นายกฯ นครแม่สอด เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาล ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมหารือจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน คาดว่าใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งหารือการขุดลอกลำห้วยแก้ไขทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด