ตาก 1-แม่สอด1 ต้อนรับ ผช.ผบ.ตร ลงพื้นที่ชายแดน ประชุมติดตามขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบขนย้าย นำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย

ตาก1-แม่สอด1 ต้อนรับ ผช.ผบ.ตร ลงชายแดน ประชุมการลักลอบขนสินค้าเกษตรผิดกม.
ตาก1-แม่สอด1 ต้อนรับ ผช.ผบ.ตร ลงชายแดน ประชุมการลักลอบขนสินค้าเกษตรผิดกม.

ตาก1-แม่สอด1 ต้อนรับ ผช.ผบ.ตร ลงชายแดน ประชุมการลักลอบขนสินค้าเกษตรผิดกม.

      พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สบ9) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย( ศปสก.ตร) และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อมาประชุมติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบขนย้าย นำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย (ศปสก.ตร.) ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ ศปสก.ตร. มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในการป้องกัน-ปราบปรามการลักลอบขนย้ายนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้การนำเข้าสินค้าเกษตร เป็นไปอย่างถูกต้องตามด่านชายแดน

       ในการเดินทางมาของ ผช.ผบ.ตร.และ ผอ.ศปสก.ตร.พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล “ตาก1” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ผบก.ภ.จว.ตาก) พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป็กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม “แม่สอด 1” ผู้กำกับการ สภ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตาก ทุกแห่ง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กว่า 200 นายให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยม
        นอกจากนี้ยังมีผู้แทน ชป.ศปสก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจตระเวนชายแดน- ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบด้วย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก- ด่านศุลกากรแม่สอด, สำนักงานพาณิชย์.ตาก, กรมวิชาการเกษตรตาก, กองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก -คณะกรรมการ ติดตามการทำงานของตำรวจ ภูธรจังหวัดตาก (กต.ตร.ภ.จว.ตาก) และคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อ ให้ข้อมูล และรับทราบข้อมูล เพื่อ ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบขนย้าย นำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย โดยผู้แทนแต่ละหน่วยงาน ยังได้มีรายงานผลการปฏิบัติ สถานการณ์ ตลอดจนหารือและเสนอแนะแนวทางการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ให้เกิด ผลต่อการปฏิบัติต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS