เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตฯ
เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตฯ

ข่าวแม่สอด  :  เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตฯ1

          วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด นายณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกติดตามความคืบหน้า เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นตามปผนประชาคมประชาชน ในโครงการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด 2020-2021 และโครงการต่อเนื่องระยะสั้น-ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน เช่น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและทางระบายน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ- โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง- โครงการพัฒนาผังเมืองรวมแม่สอด – โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเข้าพบและเยี่ยมนายสมยศ จี๋คีรีวุธ หรือนายเบี้ยว เพื่อแก้ไขปัญหาซอยบ้านนายเบี้ยวที่นำท่วมขังมาหลายปี ซึ่ง ทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะ สท.นครแม่สอด ได้ แจ้งว่า จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขภายในปี 2563 นี้ เพราะได้รับงบประมาณในการดำเนินการที่ซอยบ้านนายเบี้ยวแล้ว นายสมยศ หรือนายเบี้ยว ได้ แสดงความขอบคุณ ดร.ฝอ และ คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด
          นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ยังได้ลงพื้นที่ทุกชุมชนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนานครแม่สอด ตามโครงการความร่วมมือตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนครแม่สอด ภายหลังจากที่มีการประชุมประชาคม แผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด เมื่อ วันอังคารที่ 17 พฤษจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด