กธจ.ตาก พบสิ่งปลูกสร้างทิ้งรกร้าง ไม่ใช้งานมูลค่าหลายร้อยล้านบาท1
กธจ.ตาก พบสิ่งปลูกสร้างทิ้งรกร้าง ไม่ใช้งานมูลค่าหลายร้อยล้านบาท1

ข่าวตาก  :  กธจ.ตาก พบสิ่งปลูกสร้างทิ้งรกร้าง ไม่ใช้งาน มูลค่า หลายร้อยล้านบาท

         เตรียมติดตามเข้าสอดส่อง แนะนำ และติดตามข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด โครงการทิ้งร้าง ไม่คุ้มประโยชน์หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในท้องที่จังหวัดตาก

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสบเกษม แหงมงาม รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (กธจ.ตาก) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่ปรึกษา (นอกรอบ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ประชุมสรุปติดตามโครงการใน 3 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วยโครงการไทยนิยมยั่งยืน เรื่องการปลูกไผ่ 55 หมู่บ้าน ร้านค้าชุมชนประชารัฐร้าง หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลแม่ต้าน ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย กรมโยธาธิการจังหวัดตาก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง และปัญหาการก่อสร้างปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดของกรมโยธาธิการ และเทศบาลนครแม่สอด เพื่อนำข้อสรุปเสนอผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมใหญ่ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม ทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก

         นายสบเกษม แหงมงาม กล่าวว่า การติดตามดังกล่าวในรอบแรกดังกล่าวข้างต้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด และปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน นั้น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และ กธจ.ตาก จะให้ตำแนะนำ ข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จะเชิญผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจสอบในพื้นที่ หรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงในที่ประชุม นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำส่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป

         และในบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.30 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงาน ฯ ได้เดินทางไปติดตาม สอดส่องโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่หมู่บ้าน 1 และ 2 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก ที่ดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561 พบความคืบหน้าผงงานดิน และอื่น ๆ ดำเนินการไปร้อยละ 8 จะครบสัญญาการก่อสร้างวันที่ 22 มีนาคม 2563 จึงได้เร่งรัดให้โยธาธิการจังหวัดตาก เร่งรัดผการทำงานกับผู้รับจ้าง ให้เร่งรัดการทำงาน ก่อนฟดูน้ำไหบหบากในฤดูฝนหน้านี้

         นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเสนให้ติดตามโครงการใหญ่ งบประมาณเป็นจำนวนมาก ที่ก่อสร้างแล้ว ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ห้วยแม่สลิด สำนักก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง นครสวรรค์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสามเงา สำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตลาดกลางเพื่อการเกษตร ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา

         โครงการร้านค้าชุมชนบนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง โครงการโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริเวณสถานีบำรุงพันธ์สัตว์ตาก รกร้างที่ไม่ได้ใช้งานมากว่า 4 ปี อำเภอเมือง อาคารก่อสร้างด่านศุลกากรริมน้ำเมย ที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ใช้งานมากกว่า 4 ปี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อย่างนี้เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  FB: สบเกษม  แหงมงาม , เศรษฐชาติ  แหงมงาม , ข่าวแม่สอด