ทีดีอาร์ไอประเมินสิ้นปีนี้ คนไทยตกงานเกือบ 4 ล้านคน

ทีดีอาร์ไอประเมินสิ้นปีนี้ คนไทยตกงานเกือบ 4 ล้านคน
ทีดีอาร์ไอประเมินสิ้นปีนี้ คนไทยตกงานเกือบ 4 ล้านคน

      วันที่ 12 สิงหาคม 2563 รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ปัญหาการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.21 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลงถึง 4.4 แสนคน
      และคาดว่าในเดือน เม.ย. จำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5-6 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 2 หากธุรกิจต้องปิดกิจการเพิ่ม โดยเฉพาะภาคบริการ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยประเมินว่าจำนวนแรงงานที่ตกงานปีนี้อาจพุ่งถึง 3-4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
     ยังประเมินว่า แนวโน้มปัญหาการว่างงานจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 โดยคาดว่าจะมีแรงงานตกงานเฉลี่ยปีละ 3 ล้านคน จึงเสนอให้รัฐใช้งบฟื้นฟูเศรษกิจ 4 แสนล้าน ช่วยเหลือผู้ว่างงานกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ หรือจัดอบรมเพิ่มความรู้ เพื่อรอกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ขอขอบคุณข้อมูล จาก ทีดีอาร์ไอ