ทุ่มงบ 103,000 ล. สร้าง เส้นทาง Motorway มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง สายตาก-แม่สอด และ ขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง คาด 10 ปี ก่อสร้างเสร็จ

ทุ่มงบ 103,000 ล. สร้าง เส้นทาง Motorway มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทุ่มงบ 103,000 ล. สร้าง เส้นทาง Motorway มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดประชุมปรึกษาหาเรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 21 การศึกษาเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter – City Motorway Division) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.

       โดยมีนายประสงค์ มงคลเนาวรัตน์ รองผู้จัดการโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway สายตาก-แม่สอด ให้การต้อนรับ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กว่า 200 คน
       นายประสงค์ มงคลเนาวรัตน์ รองผู้จัดการโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway สายตาก-แม่สอด กล่าวว่า เส้นทางสายนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 29 กม. มีสะพานขนาดใหญ่ ต้องมีด่านเก็บเงิน 2 แห่ง ที่ด่านแม่สอด กับด่านลานสาง มีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักที่เชื่อมกับคมนาคมสายหลักที่ต้องมีทางแยกต่างระดับ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง 103,000 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลดีต่อการค้า การลงทุน บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เป็นถนนสายสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มีความจำเป็นในการลงทุน แต่ก็ต้องมีการพิจารณาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      รายงานข่าวแจ้งว่า การ สร้าง เส้นทาง Motorway ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด หากมีการอนุมัติโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 10 ปี

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS