ข่าวแม่สอด : “ธรรมนัส รมช.เกษตร” ตรวจราชการด่านพรมแดนแม่สอด

“ธรรมนัส รมช.เกษตร” ตรวจราชการด่านพรมแดนแม่สอด

“ธรรมนัส รมช.เกษตร” ตรวจราชการด่านพรมแดนแม่สอด กำชับเข้มตรวจสินค้าเกษตร ชี้เหตุจูงใจลักลอบเพราะกำแพงภาษีสูง

       เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก สะพานมิตรภาพไมย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)- นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เขต 3 พปชร. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก- ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ โดยคณะ รมช.เกษตร ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและดูช่องทางประตูการค้าชายแดน ด่านพรมแดน แห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามข้อมูลด้านต่างๆ และการส่งออก-นำเข้า สินค้าเกษตร จากสหภาพเมียนมา เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดปัญหาและข้อกฎหมาย ด้านเอกสารการแสดงสินค้านำเข้าการเกษตรและ เรื่องต่างๆของสินค้านำเข้าทางการเกษตร ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้มีการตรวจค้น ยึดอายัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตร ที่เป็นปัญหามาถึงวันนี้

      โดย รมช.เกษตรฯ เดินทางมารับทราบ และนำไปสู่การแก้ไขให้ถูกต้องทุกฝ่าย โดย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มความเข้มงวด เข้มข้นในการตรวจค้น ตรวจสอบ การนำเข้าสินค้า การเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสูงประเทศไทย โดยให้ทำด้วยความละเอียดและถูกต้อง ตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากทราบว่าเหตุจูงใจในการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร เพราะการจัดเก็บภาษีนำเข้า ตั้งกำแพงไว้สูง ภายหลังเกินกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้นำเข้าได้

     ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อยากให้ หน่วยงานด้านการเกษตร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทย ปลูกสินค้าภาคเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เพราะได้ราคา และมีรายได้ให้เกษตรกรไทย มากกว่าการนำเข้ามาจากเมียนมา ซึ่งสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีสูงมาก จนเป็นสาเหตุของการลักลอบนำเข้า ต่อไปนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ.ด่านพรมแดน ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การเสียภาษี และจำนวนปริมาณ การนำเข้ารวมทั้งตัวสินค้าให้ตรงกับ เอกสารที่ขออนุญาต

      รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุม บริษัท TK การ์เม้นทร์ อ.แม่สอด เพื่อรับทราบ ปัญหา นำไปสู่การแก้ไขและขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและ เอกชน กกร. จากนั้น ได้เดินทางไปประชุมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ชั้น 4 เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ ก่อนที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมและดูช่องทางประตูการค้าชายแดน ด่านพรมแดน แห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามข้อมูลด้านต่างๆ และการส่งออก-นำเข้า สินค้าเกษตร จากสหภาพเมียนมา เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดปัญหาและข้อกฎหมาย ด้านเอกสารการแสดงสินค้านำเข้าการเกษตรและ เรื่องต่างๆของสินค้านำเข้าทางการเกษตร ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้มีการตรวจค้น ยึดอายัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเกษตร ที่เป็นปัญหามาถึงวันนี้ โดย รมช.เกษตรฯ เดินทางมารับทราบ และนำไปสู่การแก้ไขให้ถูกต้องทุกฝ่าย

      นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ยังจะได้พบปะกับประชาชน และมอบนโยบาย รวมทั้งมอบเอกสารสิทธิ สปก.4-01 ให้กับเกษตรกรชาวบ้าน จำนวนกว่า 1,000 คน ที่ศาลา วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก และยังเดินทางไปพบปะประชาชน เกษตรกรในการติดตามเร่งรัดโครงการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ละเมา ตอนบน และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ โดยรอบอ่างเก็บกักน้ำแม่ละเมา ตอนล่าง ซึ่งมีเกษตรกรที่ ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่ละเมา ไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS