ข่าวทั่วไป : เคาะแล้วพร้อมรับ นักท่องเที่ยวชาวจีน เที่ยวแรก 9 ม.ค.66

         เคาะแล้วพร้อมรับ นทท.จีน เที่ยวแรก 9 ม.ค. แจงมาตราการรองรับ คาดไตรมาสแรก เที่ยวไทย 3 แสนคน
         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เผยผลประชุม4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ที่ประชุมเห็นตรงกัน ควรปฏิบัติตามแนวทางโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติกับผู้เดินทางจากทุกประเทศใช้มาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเท่าเทียม ไม่กีดกันผู้เดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่ง และยืนยันว่าระบบของไทยพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีความพร้อมหากพบการระบาดของโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 เพื่อปรับมาตรการตามสถานการณ์ความเสี่ยง  ส่วนมาตรการ รองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ  ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  ตรวจ RT-Pcr ให้กับนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับประเทศต้นทาง  นักท่องเที่ยวต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งต้องครอบคลุมการรักษาโรค โควิด-19  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในช่วงเริ่มต้นปรับมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม  ให้โรงแรมที่จัดซุ้มอำนวยความสะดวกสำหรับตรวจ RT-PCR ด้วย  ส่วนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสั่งการสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น  สถานพยาบาล Hospitel เพื่อรองรับผู้ที่มีผลตรวจพบเชื้อ โควิด-19
         ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้บริการและอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว และคมนาคมให้ปฎิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล ไม่รวมกลุ่มจำนวนมากในพื้นที่แออัด หากป่วยมีอาการทางเดินหายใจ เช่นไอ เหนื่อย เป็นไข้ ให้สวมหน้ากากอนามัย
เน้นย้ำให้เข้ารับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มที่ 4 เพื่อความปลอดภัย
         นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า นักท่องเที่ยวจีน จะเดินทางมาหลังเทศกาลตรุษจีนและในไตรมาสแรกจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 3 แสนคน คาดว่า เดือน ม.ค.ประมาณ 60,000 คน เดือน ก.พ. 90,000 คนและเดือน มี.ค. 150,000 คน โดยเที่ยวบินแรกจะมาไทย 9 ม.ค. จากเมืองเซี่ยเหมิน และเซี่ยงไฮ้