ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด ยื่นหนังสือ รอ.ธรรมนัส รมช.เกษตร สนับสนุนจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษ

นายกนครแม่สอด ยื่นหนังสือ รอ.ธรรมนัส รมช.เกษตร สนับสนุนจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษ

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ยื่นหนังสือถึง รอ.ธรรมนัส รมช.เกษตร สนับสนุน การจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษและเดินหน้า เขต ศก.พิเศษ

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ยื่นหนังสือต่อ รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขอรับการสนับสนุน การจัดตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” และการขับเคลื่อนเดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีรูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างจริงจัง มีกฎหมายการพัฒนาชัดเจน มีผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการสนับสนุนแผนงานโครงการและแผนปฎิบัติการ ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)- การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องระบบขนส่งและ โครงสร้างพื้นฐานโดยให้หน่วยงานส่วนราชการลงพื้นที่สำรวจและวางแผน ในการก่อสร้าง ประกอบด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการสำรวจพื้นที่สร้างถนนเส้นทางมอเตอร์เวย์- การขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด- โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟรางเบา กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รถไฟสายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-มุ่งสู่ชายแดนแม่สอด ติดต่อกับสหภาพเมียนมา รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลในการพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

     ซึ่ง รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจากดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และยืนยันจะนำเรื่องทั้งหมดเสนอต่อรัฐบาล- คณะรัฐมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและดำเนินการตามที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เสนอ มาเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก-ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด- การพัฒนาโครงการต่างๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS