นายกฯ ประชุมทางไกลสถานการณ์โควิดกับ พ่อเมืองตาก-สาธารณสุข-ฝ่ายความมั่นคง

นายกฯ ประชุมทางไกลสถานการณ์โควิดกับ พ่อเมืองตาก-สาธารณสุข-ฝ่ายความมั่นคง
นายกฯ ประชุมทางไกลสถานการณ์โควิดกับ พ่อเมืองตาก-สาธารณสุข-ฝ่ายความมั่นคง

      นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง และบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อติดตามสถานการณ์ ความพร้อม และมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน

      วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference กับจังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตำรวจตรี ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

      โดยนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก ศักยภาพและความพร้อมด้านการสาธารณสุข แผนการจัดเตรียมสถานพยาบาล 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะที่ 1 โรงพยาบาลแม่สอด , โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่ระมาด ซึ่งทั้ง 3 แห่งมีจำนวนเตียงที่พร้อมรับผู้ป่วยโควิด 108 เตียง ควบคู่กับสถานพักฟื้น (Hospitel) 1 แห่ง จำนวน 60 เตียง สำหรับแผนระยะ 2 หากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จะยกระดับโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่ง โดยรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ยกระดับเป็น 302 เตียง ในส่วนของแผนระยะ 3 จัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม มีการจัดหาพื้นที่รองรับ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว คาดว่ารองรับได้ 200 เตียง

      ขณะที่การจัดเตรียมพื้นที่ Local Quarantine ขณะนี้เตรียมการได้ ณ โรงแรมในพื้นที่ 2 แห่ง จำนวน 244 ห้อง ทางด้านมาตรการการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาเชิงรุก ในการลักลอบเข้าประเทศของคนไทยที่ทำงานฝั่งเมียนมา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้รับคนไทยกลับเข้ามารวมทั้งสิ้น 152 ราย พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 65 ราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแม่สอด ทั้งหมด

      ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึงประเด็นการสำรวจพื้นที่โรงงานอาจพบการติดเชื้อ รวมถึงบางแห่งให้ความร่วมมือสมัครใจเป็น Factory Quarantine รวมถึงการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขอให้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ขอให้เลี่ยงจัดตั้งในพื้นที่ชุมชนแออัด มีผู้คนหนาแน่น คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก