ข่าวแม่สอด  : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ตัดแต่งกิ่งไม้และออกกันไฟไหม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ตัดแต่งกิ่งไม้และออกกันไฟไหม้

      วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ  รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ออกตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้และเถาวัลย์ที่พาดสายไฟฟ้า ณ อาคารการเคหะเทศบาลนครแม่สอด ต.ท่าสายลวด  เพื่อทำการซ่อมกระแสไฟฟ้าที่ขัดข้อง

       เวลา 11.20 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  นำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ออกกันไฟหลังโรงแรมแม่สอดฮิลล์ จากประชาชนเผาพื้นที่เตรียมการเกษตรป้องกันการติดต่อลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน.