ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจค่าฝุ่น-ฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่น

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจค่าฝุ่น-ฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่น

      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  สำรวจค่าฝุ่น PM เทศบาลนครเเม่สอดในช่วงเช้านี้

        ภายใต้การสั่งการของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้สนง.ปภ.ตาก และสาขาแม่สอด ประสานการปฏิบัติ กรณี เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สอด มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอด ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด จัดรถ ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร รวม 11 คัน  ทำการฉีดล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอดออกร่วมดำเนินการ โดยมีรายงานที่ร่วมดำเนินการดังนี้

1.ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด
2.สนงปภ.ตาก สาขาแม่สอด
3.เทศบาลนครแม่สอด
4.เทศบาลตำบลแม่กุ
5.เทศบาลตำบลท่าสายลวด
6.เทศบาลตำบลแม่ตาว
7.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
8.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
9.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
10.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
11.องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
12.หน่วยทหาร ฉก.ร. 4

โดยทำการปฏิบัติตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 11.00 น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      หลังจากนั้นดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครแม่สอด ออกฉีดบ้างตลาดสดบ้านเหนือร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด