นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ กลุ่มงานความมั่นคง ตั้งด่านเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ กลุ่มงานความมั่นคง ตั้งด่านเฝ้าระวังตามแนวชายแดน
นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ กลุ่มงานความมั่นคง ตั้งด่านเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

วันที่ 14 มกราคม 2564 เริ่ม ตั้งด่าน 18.00-06.00 น. กำลังพล ว.30-18 นาย

      “…นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด …”สั่งการให้ กลุ่มงานความมั่นคง นำกำลังพล (อส.)สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดคณะทำงานฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดนายกิติมศักดิ์ สีเดือน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ตาว ม.1 /ผช.ปค./ ผรส./สมาชิกชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ททท.อำเภอแม่สอด Black water M1./และชุด อส.ชรบ.ม.1 ต.ท่าสายลวดร่วมกันลงพื้นที่ตั้งด่านจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้จัดตั้งตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย ตรวจจับการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย และ การเฝ้าระวังสถานะการณ์-พยายามคัดกรองและป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19 ในเขตเฝ้าระวังของพื้นที่ ปกครอง อ.แม่สอด จ.ตาก.

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เฟส Kitimasak Aek Seeduan, สมศักดิ์ คำบัวไหล