นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ จนท.ตรวจจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ จนท.ตรวจจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ จนท.ตรวจจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

      วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 19.30-6.00 น. นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์  นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ นายภัทรดนัย  อุทัยรัตน์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, นายธวัชชัย  อ่อนสาร ปลัดอำเภองานป้องกัน, นางสาวศิริพร สอนไว ปลัดอำเภองานป้องกัน  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด ที่ 3 ,นายอุดม คำอ่อน กำนันตำบลแม่ตาว, นายกัมพล เขียวมูล กำนันตำบลท่าสายลวด, นายธวัช ธรรมเเงะ กำนันตำบลแม่ปะ, นายกิตติมศักดิ์  สีเดือน ผู้ใหญ่บ้านม.1 ต.ท่าสายลวด พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน( ชรบ.) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดตรวจเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องในข้อหากระทำความผิด”เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายมาวินไข่ ไม่มีนามสกุล อายุ 30 ปี
2. นายเทอ่อง ไม่มีนามสกุล อายุ 34 ปี
3. นางกะเหย่งมะ ไม่มีนามสกุล อายุ 30 ปี
4. นายเอเอ ไม่มีนามสกุล อายุ 19 ปี

สถานที่เกิดเหตุ :วงเวียนคอกช้างเผือก ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

ชุดจับกุมได้นำส่งรพ.แม่สอด ตรวจโรคเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง ตม.แม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูล-ภาพ จาก เฟส Kitimasak Aek Seeduan ,สมศักดิ์ คำบัวไหล