ข่าวแม่สอด  :  วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมตลาดริมเมย

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถานการณ์น้ำท่วมริมเมย ไม่มีทีท่าว่าจะลด เนื่องจากฝนยังตกหนักอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่  และร้านค้าบริเวณตลาดริมเมย ตลอดจนพื้นที่เกาะกลาง หรือโนแมนแลนด์ที่โดนน้ำท่วมจนมิด ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 2-3 วันมานี้ ร้านค้าต่างๆ รวมถึงบ้านเรือนใกล้เคียง ทยอยขนของขึ้นที่สูง หรือย้ายของไปไว้ที่อื่นก่อน เพื่อไม่ให้เสียหาย หรือโดนน้ำพัด เหมือนปี 2556 ซึ่งในปี 2556 นี้ น้ำก็ได้ท่วมหนักเช่นกัน สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาท ตอนนี้หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว ทั้งช่วยขนย้ายข้าวของ จากนี้คงต้องคอยเฝ้าสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากฝนยังตกต่อเนื่องอีก อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ด้านฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า) ตามแนวชายแดน ก็กำลังประสบปัญหาอุทกภัยหนักเช่นกัน น้ำท่วมสูงถึงระดับอก

         ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และคณะ  คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกกระสอบทราย เพื่อเตรียมรับน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล : ข่าวแม่สอด, เทศบาลนครแม่สอด