ข่าวแม่สอด : บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบเก็บตก ที่อ.แม่สอดเป็นไปอย่างคึกคัก

          บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อำเภอแม่สอดเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนนับพันคนทยอยมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
          วันนี้ (19 เม.ย. 64) ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประชาชนชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนนับพันคนทยอยมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ไว้ 2 แห่ง คือ ประชาชนทั่วไปมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบาลนครแม่สอด ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้จัดวัคซีนโควิด-19 สำหรับการฉีดให้ประชาชนในครั้งนี้ไว้จำนวน 2,200 คน สำหรับสิ่งที่ต้องนำมาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงหรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ จุดลงทะเบียน
         ทั้งนี้ จังหวัดตากมีเป้าหมายในการจัดสรรฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน จำนวน 82,120 โด๊ส ฉีดไปแล้ว 33,509 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 40.80 ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ยังคงต้องระวังตนเองเหมือนเดิม เพราะวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรค อย่าประมาทและการ์ดอย่าตก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ด้วย
ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตากระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 36 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 35 ราย และเสียชีวิต 1 ราย