ข่าวเมืองตาก : รพ.สามเงา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

          จังหวัดตาก เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บรรยากาศมีเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
           วันนี้ (22 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ จังหวัดตากได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ได้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในล็อตที่สามของโรงพยาบาลสามเงา โดยมีขั้นตอนการรับวัคซีน ตั้งแต่การตรวจลงทะเบียน , ชั่งน้ำหนัก , วัดความดันโลหิต , ซักประวัติ , ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมรับการฉีดวัคซีน , สังเกตอาการ 30 นาที พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของวัคซีน Sinovac และนัดฉีดวัคซีนในเข็มที่สอง โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนทุกคนจะต้องลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม ด้วย
           สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลสามเงา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนก่อน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลสามเงา , สาธารณสุขอำเภอสามเงา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจฉีดวัคซีน และเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 246 ราย และมีบุคลากรจำนวน 20 ราย ที่ไม่สามารถรับวัคซีนในห้วงเวลานี้ได้เนื่องจากมีอาการป่วย ซึ่งหากหายป่วยแล้วจะเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด ขณะที่โรงพยาบาลสามเงาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Sinovac ทั้งหมด 3 ล็อต โดยล็อตแรกได้จำนวน 20 โด๊ส ล็อตที่สองได้จำนวน 303 โด๊ส และล็อตที่สามได้จำนวน 1,697 โด๊ส รวม 2,020 โด๊ส ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 317 โด๊ส โดยที่ผ่านมาไม่พบผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2564 ให้ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาให้ ต่อไป..