ข่าวแม่สอด : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ปิดพื้นที่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข

          จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติให้ปิดพื้นที่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
          วันนี้ (12 มิ.ย. 64) เวลา 11.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 24/2564 โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อฝั่งตะวันออก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อฝั่งตะวันตก ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference
โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตาก ณ วันที่ 12 มิ.ย. 64 มีผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย , ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 64) 367 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 150 ราย รักษาหายแล้ว 210 ราย และเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 7 ราย ขณะที่คลัสเตอร์บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 จำนวน 11 ราย ซึ่งปัจจุบันได้มีการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วย แยกผู้สัมผัสเสี่ยง ตรวจหาเชื้อ และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแล้ว
          ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปิดพื้นที่ชุมชนอาข่า ซอยที่ 7 ถึงซอยที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-25 มิถุนายน 2564 โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งยวดและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอพบพระ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชุมชนอาข่าดังกล่าว งดออกจากเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายลง จะได้มีการเปิดพื้นที่ดังกล่าวต่อไป….//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก