ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ ชิงเงิน 50,000 บาท

         ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ในหัวข้อ  “พลังผู้สูงวัย  รวมใจลูกหลาน  นำไทยพ้นโควิด”  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2564  เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว  แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า  50,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ**

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย -คลิปวิดีโอ  ตั้งแต่บัดนนี้ – 26 มีนาคม 2564

**รับภาพจากกล้องดิจิตอลทั่วไป  สมาร์ทโฟน  และแท็บเล็ต

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด