ประชาสัมพันธ์ : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563

 

ขอขอบคุณข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด