ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ข่าวแม่สอด  :  ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด