ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 18 พ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผบ.กองกำลังนเรศวร ผบ.มทบ.310 ผบก.ภ.จว.ตาก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเปิดช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติแม่น้ำเมย เพื่อขนส่งสินค้าข้ามแดน เนื่องจากจังหวัดตากได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนของจังหวัดเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพิจารณาการขออนุญาตขนส่งสินค้าข้ามแดนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ,พิจารณาเปิดใช้ช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติเขตอำเภอแม่สอด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังร่วมพิจารณาประเด็นการตรวจพบการขุด ดัดแปลงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นท่าข้ามบริเวณบ้านมอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน News