ข่าวแม่สอด : อบต.ท่าสายลวด ร่วมกับชาวบ้าน อ.แม่สอด ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน 300 ต้น

          อบต.ท่าสายลวดร่วมกับชาวบ้านชายแดนอำเภอแม่สอดร่วมกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน 300 ต้นบนถนนเลียบแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างจิตสำนักปลูกฝังให้ชาวบ้านและนักเรียนอนุรักษ์ต้นไม้ เมื่อเวลา 09.00 น. ( 24 มิ.ย. 2565 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสนิท เขียวมูล นายกอบต.ท่าสายลวดได้จัด “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สาธารณะ ” ริมถนนสายบ้านท่าอาจ-บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอแม่สอดและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชุดจิตอาสา 904 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดจำนวน 300 คนมาร่วมโครงการปลูกต้นไม้กันอย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้นประธานในพิธีได้รับมอบต้นทองอุไรจำนวน 300 ต้น มอบให้ผู้จิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันนำไปปลูกสองฝั่งริมถนนติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา
          ในพื้นที่สองหมู่บ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอดรวมระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยพลังแห่งความสามัคคีซึ่งมีทั้งเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุต่างร่วมกันปลูกต้นทองอุไรพร้อมจัดทีมจิตอาสาในหมู่บ้านจัดทีมหมุนเวียนมาช่วยดูแลต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญเติบโตอันจะสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามบนถนนเลียบแนวชายแดนแม่สอด ด้านนายสนิท เขียวมูล นายก อบต.ท่าสายลวด กล่าวว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้ของ อบต-ท่าสายลวดในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของส่วนราชการในพื้นที่และชาวบ้านสองหมู่บ้านแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ที่ร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติให้ชุมชนน่าอยู่โดยการปลูกต้นทองอุไรจำนวน 300 ต้นในวันนี้เมื่อต้นไม้ทุกต้นเจริญเติบโตในอนาคตต้นไม้เหล่านี้จะช่วยสร้างและเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะจากฝุ่นพิษ pm 2.5 นอกจากนี้จะสร้างความสวยงามให้สองฝั่งถนนเลียบแนวชายแดนไทย-เมียนมาให้เกิดความร่มรื่นและเกิดความสวยงามในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : คุณเศรษฐชาติ แหงมงาม, ข่าวแม่สอด