ข่าวแม่สอด  :  จ.ตาก เตรียมฟื้นฟูสภาพป่า ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง

          จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ท้องที่อำเภอท่าสองยาง
          วันที่ 30 มี.ค. 64 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ท้องที่อำเภอท่าสองยาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
         โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 2,487 ไร่ ได้แก่ บ้านมอโก้โพคี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5 ,14 ,26 ,28 ,29 ,30 และ 32 จังหวัดตาก เนื้อที่รวม 1,780 ไร่ , บ้านแม่จวาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 และ 25 จังหวัดตาก เนื้อที่รวม 342 ไร่ , บ้านแม่ตื่น หมู่ 2 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7 จังหวัดตาก เนื้อที่ 155 ไร่ , บ้านมอกูตู้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7 จังหวัดตาก เนื้อที่ 101 ไร่ และบ้านบอมะ หมู่ 5 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7 จังหวัดตาก เนื้อที่ 109 ไร่