ข่าวแม่สอด : โครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดระเบียบสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”

         ทน.แม่สอด เข้าร่วมโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดระเบียบสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”


          เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมโครงการ“ตรวจสอบ ปรับปรุงจัดระเบียบสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ร่วมกับ เทศบาลนครแม่สอด และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองแม่สอด โดยเริ่มโครงการบริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ถึง หน้าบ้านพักนายอำเภอแม่สอด ระยะทางประมาณ 500 เมตร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล : เทศบาลนครแม่สอด, ข่าวแม่สอด