โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ1
โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ1

ข่าวตาก : โครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ

         “ตาก”ใช้เฮลิคอปเตอร์-เรือเร็วความเร็วสูง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล เครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมภูหลวง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล เครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก หลังจากนั้น มีการลงนามข้อตกลงระหว่างจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครอง กองกำลังนเรศวร กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ประมงจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

         นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 10-12 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล การคมนาคม ไม่สะดวก ต้องเดินทางทางน้ำ ด้วยเรือรับจ้างขนาดเล็ก ระยะทาง 80-100 กิโลเมตร ราษฎรเจ็บป่วย อาจจะเสียชีวิตจากการเดินทาง ที่ผ่านมา หน่วยบินทหารกองกำลังนเรศวร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับผู้ป่วยทางอากาศ และได้รับการอนุเคราะห์เรือเร็วจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล อนุเคราะฟ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เป็นครั้งคราว เหตุผลครั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กำหนดนโยบาย ให้มีการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารการรักษาชีวิตคน

         นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า หลังจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ฯ จะเพิ่มศักยภาพพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดูแลผู้ป่วย และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันได้ เป็นความร่วมมือระหว่าง บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรจากเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ในภาวะฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรีบดำเนินการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดจากความตายหรือความพิการ การพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร อย่างแท้จริง.
////////////

อธิบายภาพ ; อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล เครือข่ายบริการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  FB: สบเกษม แหงมงาม , ข่าวแม่สอด , เศรษฐชาติ  แหงมงาม