ผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4-9 พบปะพี่น้องตรอกลำใย

ผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4-9 พบปะพี่น้องตรอกลำใย
ผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4-9 พบปะพี่น้องตรอกลำใย

ผู้สมัคร สท.กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9 พบปะพี่น้องตรอกลำใย หลังวัดชุมพล ชุมชนชุมพลพัฒนา เพื่อ พัฒนานครแม่สอด

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4 ถึงเบอร์ 9 ลงพื้นที่พี่น้องตรอกลำใย หลังวัดชุมพล ชุมชนชุมพลพัฒนา กราบขอคะแนนทุกครัวเรือน และทั่วเขตสาม เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เขตสาม เบอร์ 4 ถึง 9 กราบขอคะแนนชาวชุมชนฯ เพื่อ ขอคะแนนเสียงจาก พ่อ แม่พี่น้อง ปู่ย่า ตา ยาย ลุงป้า น้าอา ฯลฯ เพื่อ พัฒนานครแม่สอด

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ขออาสาพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่คือแม่สอดบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน เลือก สท.นครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด ขวัญใจชาวรากหญ้า ลูกแม่สอด ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านด้วยกัน เข้าไปทำงานพัฒนานครแม่สอด เพราะที่นี่แม่สอดบ้านเฮา…กลุ่มพัฒนานครแม่สอด…นครแม่สอดยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา …เลือก

สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เลือกรากหญ้า คนบ้านเฮา…เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9….ภายใต้การนำทีมของนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกฝอ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด

ทีมงานเขตสาม ประกอบด้วย รณกฤกต ก่อประภากิจ (อ้า) เบอร์ 4 , ชัยรัตน์ ยศบรรเทิง (ครูชัยรัตน์) เบอร์ 5, ประทีป สีลา (ดาบทีป) เบอร์ 6 , นภา ใจแก้วทิ (นภา) เบอร์ 7 , อัศวิน พินิจวงษ์ (ตู่) เบอร์ 8 , และ ณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์(เอ๋) เบอร์ 9 ได้เดินพบปะชาวบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง

สำหรับการเลือกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลือกนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกฝอ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด หมายเลข 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานครแม่สอด….อดีตนายกฝอ นักการเมืองที่มุ่งมั่นทำงานให้แม่สอด พัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกล ในทุกมิติ ผลงานเป็นที่ประจักษ์

เลือกสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เขตสาม เลือกเบอร์ 4 ถึง 9

กลุ่มพัฒนานครแม่สอด. ได้ลงพื้นที่ ออกตะลุยหาเสียงพบปะประชาชน คนรากหญ้า แล้ว… ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจของการทำงาน

      นครแม่สอดยุคใหม่ ใสใจพัฒนา…พัฒนาทั่วลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ กลุ่มพัฒนานครแม่สอด พัฒนาทั่วถึง รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ….เลือก สท.นครแม่สอด เขตสาม กลุ่มพัฒนานครแม่สอด เบอร์ 4 ถึง 9

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน News