ข่าวแม่สอด : ผู้ว่าฯ ตาก มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          วันนี้ (9 ส.ค. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ส่วนนายอำเภอทุกอำเภอ กำนันทุกตำบล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ โดยการรับชมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference
          ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
          สำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมของจังหวัดตาก ประกอบด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดตาก และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับอีก 3 คน มีจ่าจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
          ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ ทิอุด กำนันตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่วนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเตรียม โนวาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคำ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป…//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, ข่าวแม่สอด