ข่าวแม่สอด  :  ฝนตก พร้อมลูกเห็บ เส้นทางตาก-แม่สอด โปรดระมัดระวัง

ฝนตก พร้อมลูกเห็บ เส้นทางตาก-แม่สอด โปรดระมัดระวัง1
ฝนตก พร้อมลูกเห็บ เส้นทางตาก-แม่สอด โปรดระมัดระวัง1

         วันที่ 15 มีนาคม 2563  ช่วงนี้หลายพื้นที่พบว่า มีฝนตก พร้อมลูกเห็บ ทำให้การเดินทางต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก  อนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ว่า ในช่วงวันที่ 14-17 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

ขอขอบคุณข้อมูล : ข่าวแม่สอด , กรมอุตุนิยมวิทยา