ข่าวแม่สอด : ผู้ว่าตากอัญเชิญพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดตาก จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด และประกอบพิธีสักการะบูชา (แบบจีน) ณ บริเวณหน้าอาคารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดยมีข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ททท.สำนักงานตาก พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมขบวนแห่รอบเมืองอำเภอแม่สอด
          ทั้งนี้  ทางมูลนิธิสามัคคีการกุศล ประกอบพิธีสักการะบูชา (แบบจีน) และจัดริ้วขบวนแห่รอบเมืองอำเภอแม่สอด ไปตามเส้นทางถนนสายหลักในเขตตลาดเทศบาลนครแม่สอด ไปยังโรงพยาบาลแม่สอด และประกอบพิธีทางศาสนาในการอัญเชิญพระบรมรูปหล่อฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระ โรงพยาบาลแม่สอด
          กล่าวได้ว่าจังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก เจ้าเมืองตาก พระยาวชิรปราการ แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงธนบุรีโดยลำดับ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดตาก รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอด ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ดำเนินการอัญเชิญพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชา แก่ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป
**********************
เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าวขอขอบคุณข้อมูล : เศรษฐชาติ แหงมงาม, ข่าวแม่สอด