“พระยะสะ” ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง”พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม” พระพุทธรูปปางสมาธิ วัดคอกช้างเผือก

"พระยะสะ" ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง"พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม"
“พระยะสะ” ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง”พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม”

“พระยะสะ” ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง”พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม” พระพุทธรูปปางสมาธิ วัดคอกช้างเผือก

"พระยะสะ" ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง"พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม"
“พระยะสะ” ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้าง”พระพุทธพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม”

        พระยะสะ เจ้าอาวาสวัดคอกช้างเผือก หมู่ 3 บ้านท่าอาจ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขอเขิญชาวพุทธร่วมทำบุญ สร้าง”พระพุทธะพิทักษ์ชลเขตเศวตคชาราม” พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตัก 10 ศอก ที่ วัดคอกช้างเผือก โทร. 089-2574869

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS