ข่าวแม่สอด : จ.ตาก จัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระราชวีรากรฯ

จ.ตาก จัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระราชวีรากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก และอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณมีต่อบวรพระพุทธศาสนา
          วันนี้ (4 ธ.ค.65) เวลา 15.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระราชวีรากร (วิเชียร ฐานวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก และอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม ณ ณ เมรุชั่วคราว (นกหัสดีลิงค์) วัดตรีรัตนาราม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณมีต่อบวรพระพุทธศาสนา
         โดยมี พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก และคณะสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์มี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ,นายชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก ,นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ,ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร ,ผู้นำท้องถิ่น ,ส่วนราชการ ,ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
         โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา 15.40 น. ขบวนคณะผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นสู่จิตกาธาน ก่อนที่จะมีการอ่านหมายรับสั่งพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ,อ่านประกาศเกียรติคุณของพระราชวีรากร ,กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีทอดผ้าไตรเอกบังสุกุล ,ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าไตรเอกบังสุกุล และเวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชวีรากร ก่อนที่จะมีพิธีถวายเพลิงจริงในเวลา 22.00 น. ของคืนนี้
         สำหรับ พระราชวีรากร (วิเชียร ฐานวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.11 น. ณ โรงพยาบาลแม่สอด สิริอายุ 87 ปี พรรษา 67 โดยพระราชวีรากร เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตาก เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตาก เป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม มีแนวปฏิบัติดี เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม
         เดิมท่านชื่อ วิเชียร คณฑา เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 ที่ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บิดาชื่อ นายตา มารดาชื่อ นางเข็มมา มีพี่น้องร่วมมารดา 9 คน บรรพชาและอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2496 ณ วัดบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มาจำพรรษาที่วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อปี 2507  ต่อมา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ เมื่อปี 2511 จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแม่สอด – ท่าสายลวด ,เจ้าคณะอำเภอแม่สอด – อุ้มผาง ,รองเจ้าคณะจังหวัดตาก ,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตาก ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตาก เมื่อปี 2534 ถัดมาปี 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ราชทินนามว่า พระวิบูลสิทธิคุณ ,ปี 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ราชทินนามว่า พระราชวีรากร กระทั่งปี 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม จวบจนมรณภาพดังกล่าว…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก