กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูปรอบเมืองแม่สอด
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูปรอบเมืองแม่สอด

ข่าวแม่สอด  :  สำนักพระพุทธศาสนาสร้างขวัญจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูปรอบเมืองแม่สอด

——————
          สำนักพุทธศาสนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด เชิญชวนร่วมงานบุญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวอำเภอแม่สอดโดยพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตากทั้งสองฝ่าย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 108 รูป รอบเมืองแม่สอด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตลอดสายการออกรับบิณฑบาตมีขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูป รูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปเหมือนเจ้าพ่อพะวอ พร้อมพระเถรานุเถระ จำนวน 8 รูป เพื่อโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม ไปจนถึงวัดมณีไพรสณฑ์ จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดร่วมกันอนุโมทนาบุญและสวดชยันโต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีเชิญผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน (โรงทาน)
———————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-4098346  ร่วมใจ ร่วมศรัทธา มาร่วมกันทำบุญ