ข่าวแม่สอด : จัดสร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

          จากความตั้งใจของชาวอำเภอแม่สอดที่จะจัดสร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญมาประดิษฐานที่อำเภอแม่สอด
          ชาวแม่สอดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ฝ่าฟัน วิกฤตมาพอสมควร จนเราสามารถสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สำเร็จในครั้งนี้
          เริ่มตั้งแต่การประชุมกันเพื่อหาแบบโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์เชาว์ มาเป็นประธานและดำเนินการติดต่อหาโรงหล่อ จนสามารถหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สำเร็จทำเวลาที่เราต้องการ
          ช่วงวันที่ 24 มิถุนายน 65 พวกเราได้ลงไปยังโรงหล่อพุทธรังษี ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม เพื่อทำพิธีเททองหล่อพระบรมรูป และในพิธีนี้ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เชาว์และพระอาจารย์สุชินมาเป็นประธานฯ และที่พิเศษที่สุดคือท่านประธานและรองประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งประเทศไทยได้เมตตามาร่วมพิธีหล่อด้วย นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาร่วมในพิธีหล่อเป็นจำนวนประมาณ 100 คน  จนบัดนี้การหล่อได้สำเร็จเสร็จสิ้นยังสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล เป็นเวลา 2 วันคือวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 65 ซึ่งจะมีการทำพิธีแบบจีนในวันที่ 8 และเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 65
          วันที่ 9 กรกฎาคม 65 จะเริ่มทำพิธีการสมโภชน์แบบจีนที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลแล้วเคลื่อนขบวน เพื่ออัญเชิญพระบรมรูมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาไว้ที่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับ ผู้ป่วย, ญาติผู้ป่วย , พี่น้องชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ที่มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          ในวันที่ 9 พิธีจะเริ่มตั้งแต่ 6.00 น. ที่ศาลเจ้าจีนแล้วจะเริ่มพิธีบวงสรวงแบบจีน 7.00 น จะเคลื่อนขบวนรอบอำเภอแม่สอด จนมาถึงโรงพยาบาลแม่สอด พิธีสงฆ์ที่โรงพยาบาลแม่สอดจะเริ่มในเวลา 9.00 น โดยมีเจ้าคณะจังหวัดตากมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์  หากท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะสมทบทุนในการสร้างสามารถบริจาคได้ในนามของมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่สอดหมายเลขบัญชี 573-2-58814-6  และท่านใดมีจิตศรัทธาจะจัดโรงทาน สามารถประสานงานมาได้ที่โรงพยาบาลแม่สอด คุณกัญจนา มีเกาะ หมายเลข 0856043378
# สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
# โรงพยาบาลแม่สอด
# อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล : พ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา, โรงพยาบาลแม่สอด, ข่าวแม่สอด