ข่าวแม่สอด  :  วันที่ 31 ต.ค. 63 ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ 245 ปี

วันที่ 31 ต.ค. 63 ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ 245 ปี
วันที่ 31 ต.ค. 63 ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ 245 ปี

 

         มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ  ร่วมกับพี่น้องชาวอำเภอแม่สอด  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาคเอกชน

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ  245  ปี

ในวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป

ณ  บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอ  ถนนสายแม่สอด-ตาก
ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล  :  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด, ข่าวแม่สอด