ข่าวเมืองตาก : จังหวัดตาก พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด

         จังหวัดตาก พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันนี้ (3 มิ.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปประจำจังหวัด (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565  โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบไป
          สำหรับหลวงพ่อแสนทอง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเมืองตาก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน สิงห์สาม ประดิษฐานที่อุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร หรือวัดเขาแก้ว อ.เมืองตาก จ.ตาก พระครูเมธีวรคุณ (พระมหาฉลวย กาญจโน) เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 78 ปีก่อน สมัยที่พระครูรัตนวาสพิพัฒน์ (หลวงพ่อห้อน อินทสโร) ขณะเจริญกรรมฐานภายในวัด ได้มีนิมิตถึงองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในวิหารร้างเมืองโบราณแห่งหนึ่ง อยู่ในป่าทางเหนือของเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน จากนั้นพระพุทธรูปได้เปล่งแสงลอยข้ามฟ้าจากป่าเมืองร้างมาลอยวนเหนือตัวเมืองตาก และมาหยุดสถิตอยู่เหนือเขาแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นเช่นนิมิตหมายว่าจะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองตาก ภายหลังจากนั้น ได้มีการค้นหาจนพบเมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีวิหารร้างสภาพปรักหักพัง ภายในมีพระพุทธรูปทองสำริด ลักษณะดังเช่นที่หลวงพ่อนิมิตถึง จากนั้นคณะจึงได้อัญเชิญ และล่องแพมาตามลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งผ่านอุปสรรคนานานัปการ จึงได้นำมาตั้งประดิษฐานที่อุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองตาก เป็นต้นมา…//
ภาพ/ข่าว : สนง.ปชส.ตาก