ข่าวแม่สอด : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน (นานาชาติ) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

     นายอรรถษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “นครแม่สอดอากาซาเกมส์” ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร.ทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ฐานะประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันและต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ควบคุมทีม ผู้ติดตาม ผู้ประสานงาน และหน่วยงานราชการ เอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

      “นครแม่สอดอากาซาเกมส์” เป็นการแข่นขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 เป็นการแข่งขันกีฬา อปท.ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้

ภาพถ่าย เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียร์ติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด