85 / 100

พ่อเมืองตากลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

พ่อเมืองตากลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
พ่อเมืองตากลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

     ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

     วันที่ 4 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานและสภาพปัญหาทั่วไป ของสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และมอบแนวทางการดำเนินการป้องกันการเกิดไฟป่า ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลดการเกิดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

     หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะ เดินทางไปยังหอส่องสัตว์ เพื่อดูสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 948,438 ไร่ มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตฯ ทั้งหมด 7 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มบ้านยูไนท์ , บ้านแม่จันทะใหม่ , บ้านทิบาเก , บ้านแม่จันทะเก่า , บ้านช่องแป๊ะ , บ้านตะละโค่ง และบ้านกรูโบ พื้นที่เป็นทุ่งหญ้า , ทุ่งใหญ่ , ป่าเบญจพรรณ , ป่าเต็งรัง , ป่าดงดิบ และป่าดงดิบเขา ในทุกปีสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จะมีเกิดขึ้นเป็นประจำ สาเหตุจากการลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์ หาของป่า แล้วมีการจุดไฟ ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น จึงได้มีการตั้งจุดสกัดการลักลอบเข้าป่า และจัดกำลังพลในการลาดตะเวน ทั้งทางลำห้วยและป่า เพื่อเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดเข้าป่าล่าสัตว์ หาของป่า ในช่วงนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก