พ่อเมืองตาก ขออย่าตื่นข่าวโควิด-19ระบาด ย้ำพื้นที่ชายแดนยังไม่พบและไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ

พ่อเมืองตาก ขออย่าตื่นข่าวโควิด-19ระบาด ย้ำชายแดนยังไม่พบ-ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ
พ่อเมืองตาก ขออย่าตื่นข่าวโควิด-19ระบาด ย้ำชายแดนยังไม่พบ-ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ

พ่อเมืองตาก ขออย่าตื่นข่าวโควิด-19ระบาด ย้ำชายแดนยังไม่พบ-ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ

      เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า) หรือไวรัสอู่อั่น ที่มีข่าวว่ามีการแพร่สะพัด และแม่สอด เป็นแหล่งเพาะเชื้อ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ขอประชาชนอย่าตื่นตกใจ และสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งในส่วนของจังหวัดตาก ได้มีมาตรการในการป้องกัน อย่างเต็มที่ รวมทั้งการควบคุม การเดินทาง เข้าออกของชาวจีนในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดตาก ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อตามที่มีข่าวบางสำนักรายงานข่าวออกไป ซึ่งสร้างความเสียหายให้พื้นที่อย่างมาก และขออย่าได้แชร์ข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงออกไป โดยทางจังหวัดตาก ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใก้ลชิด และได้กำชับให้ เจ้าของ ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ได้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ทางอำเภอทราบ ในการเดินทางมาเข้าพักของชาวจีน เพื่อให้เข้าสู่มาตรการควบคุม ป้องกัน ฯลฯ

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุม
นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุม

      รายงานข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันนี้ นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า) ให้กับ ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด สร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส ฯ ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก-สนง.สาธารณสุข อ.แม่สอด -โรงพยาบาลแม่สอด -สถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก-หน่วยควบคุมโรคฯ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล

      (รพ.สต.)ท่าสายสวด รพ.สต.แม่ปะ รพ.สต.บ้านวังตะเคียน รพ.สต.พระธาตุผาแดงรพ.สต.บ้านห้วยกะโหลก รพ.สต.ห้วยหินฝน และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อหามาตรการและแนวทางในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า)ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการมา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ย้ำว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรง อย่างที่เป็นข่าวและทางจังหวัดตาก มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ที่เข้มงวด

       ทางด้าน พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่าน ตม.แม่สอด) ได้กล่าวชี้แจ้ง เรื่องนี้ว่าเพื่อให้ข้อมูลทุกแง่มุม สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด ขณะนี้ ซึ่งในการเดินทางเข้า-ออก ของคนจีนที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ยังคงสามารถเดินทางเข้าและออกได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้มีคนจีนเดินทางประมาณฝั่งละ 70-100 คน/วัน โดยมีแพทย์ ตม.และจนท.ตม.ร่วมกันคัดกรองทุกรายก่อนเข้ามา อ.แม่สอด จ.ตาก และไม่ได้มีการห้ามเข้าประเทศเมียนมาร์ แต่อย่างใด ในส่วนของคนจีนที่มาจากมณฑลต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขณะนี้เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สอดเพียง 3 รายซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ด่าน ตม.ตาก(แม่สอด) ได้ร่วมกับแพทย์ ตม.เข้าไปตรวจสอบแล้วทุกราย ยังไม่พบว่ามีอาการไข้ที่เข้าข่ายการติดเชื้อมาแต่อย่างใด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ