พ่อเมืองตาก-นายกกาชาดตาก มอบอาหารเครื่องดื่ม-อุปกรณ์ป้องกันโควิด19 แก่รพ.สนามฯ

พ่อเมืองตาก-นายกกาชาดตาก มอบอาหารเครื่องดื่ม-อุปกรณ์ป้องกันโควิด19 แก่รพ.สนามฯ
พ่อเมืองตาก-นายกกาชาดตาก มอบอาหารเครื่องดื่ม-อุปกรณ์ป้องกันโควิด19 แก่รพ.สนามฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนาตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

     วันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา 11.30 น. ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามฯ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามฯ และทีมแพทย์เป็นผู้รับมอบ

      โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง (Disp.Isolation coverall sterile) จำนวน 30 ชุด , แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 ML. จำนวน 5 ขวด , ชุดกาวน์ CPE จำนวน 100 ชุด , ถุงคลุมขา จำนวน 50 คู่ และชุด COVERALL NON-STERILE (PPE) จำนวน 20 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากสถานีกาชาดเทพรัตน์จังหวัดตาก และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจุดต่าง ๆ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ฯ ใช้ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก