ข่าวตาก/ข่าวแม่สอด : พ่อเมืองตาก ประชุมรับมือหมอกควัน-ไฟป่า ฤดูแล้ง

พ่อเมืองตาก ประชุมรับมือหมอกควัน-ไฟป่า ฤดูแล้ง

       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

      เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตาก ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมีเกณฑ์สูงขึ้นกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเร่งดำเนินการหามาตรการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้งดการเผาในระยะนี้ เช่นพื้นที่ทางการเกษตรขอให้ประชาชนทุกพื้นที่งดเผาโดยให้ใช้วิธีไถกลบแทนหรือนำเศษวัสดุทางการเกษตร มาทำปุ๋ยหมักแทน ในส่วนพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เร่งดำเนินการตรวจสอบผู้ลักลอบบุกรุกพื้นที่หรือเข้าไปหาของป่า โดยวิธีการเผาป่า ส่วนหญ้าในบริเวณเขตถนนหลวงห้ามเจ้าหน้าที่เผาเศษวัสดุหญ้าข้างทางเป็นอันขาด ทั้งนี้การดำเนินการในทุกพื้นที่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควันโดยกำชับท้องที่ท้องถิ่นให้ควบคุมประชาชนห้ามเผาอย่างเด็ดขาดหากฝ่าฝืนทางจังหวัดตากจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้จังหวัดตากได้ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2563

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS