พ่อเมืองตาก เปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน

พ่อเมืองตาก เปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน
พ่อเมืองตาก เปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน

พ่อเมืองตาก เปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน

      เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ป่าชุมชนบ้านเนินมะคึก หมู่ที่7 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางจิณณารัชช์​ สัมพันธรัตน์​ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกล้าไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย มะค่าโมง สัก พะยูง ยมหิน และไผ่ซาง รวม 500 ต้น

      จังหวัดตากได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพื่อเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของจังหวัดตากอีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS