ข่าวเมืองตาก : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค

          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัวหายแล้ว จำนวน 30 ราย พร้อมส่งกลับภูมิลำเนาเป็นล็อตที่สองต่อจากเมื่อวาน
          วันนี้ (10 มิ.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามฯ แห่งนี้ กลับภูมิลำเนา
          สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย. 64) โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวหายแล้ว จำนวน 13 ราย กลับภูมิลำเนาเป็นกลุ่มแรก ล่าสุดในวันนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติ และผลการตรวจซ้ำเป็นลบ หลังให้การดูแลรักษาจนครบ 21 วัน อีกจำนวน 30 ราย ที่แพทย์ได้อนุญาตให้กลับภูมิลำเนาได้ ดังนั้น จังหวัดตากจึงได้ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วทั้ง 30 ราย กลับภูมิลำเนาที่หมู่บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคและยาเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวหายแล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต่อไปด้วย…//
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ตาก